top of page
Fentanyl 100mcg NN.webp

Kjøpe Fentanyl 100mcg i Norge

             10 lapper (2 Bokser) pris 3500NOK

             20 lapper (4 bokser) pris 6500NOK

             50 lapper (10 bokser) pris 12000NOK

Kontakt vår selger via e-post for å kjøpe dette produktet. Her under er selger vår e-postadresse:

             glennodanik0@gmail.com

Hva er fentanylplasteret? Hva brukes fentanylplasteret til?
Fentanylplasteret er indikert for behandling av smerter hos opioidtolerante pasienter, alvorlige nok til å kreve daglig, døgnet rundt, langvarig opioidbehandling og som alternative behandlingsalternativer er utilstrekkelige.

Pasienter som anses som opioidtolerante er de som tar i en uke eller lenger minst 60 mg morfin daglig, eller minst 30 mg oral oksykodon daglig, eller minst 8 mg oral hydromorfon daglig, eller en likevektsdose av en annen opioid.

Kjøpe Fentanyl 100mcg  i Norge

Kjøpe Fentanyl 100mcg online

Kjøp Fentanyl 100mcg uten resept

Begrensninger i bruk
På grunn av risikoen for avhengighet, misbruk og misbruk av opioider, selv i anbefalte doser, og på grunn av større risiko for overdose og død med opioidformuleringer med utvidet frigivelse, reserver fentanyl til bruk hos pasienter som har alternative behandlingsalternativer (f.eks. ikke-opioide smertestillende midler eller opioider med øyeblikkelig frigivelse) er ineffektive, tolereres ikke, eller ville på annen måte være utilstrekkelige for å gi tilstrekkelig behandling av smerte.

bottom of page